MESYARAT PENGURUSAN BIL 5/ 2022
21 Okt 2022, Jumaat, 9.30 pagi – 12.00 th
Kehadiran :
Pengetua, Semua GPK, GKMP dan En Morgan.
Tak hadir bersebab- GKMP Dan Math.