Pendidikan hari ini semakin mencabar dalam landskap baharu era digital. Cabaran utama proses penyampaian pengajaran dan pembelajaran tidak terhad kepada pencapaian hasil pembelajaran sebaliknya menjangkaui kepada persoalan menjadi atau tidaknya murid itu secara menyeluruh.

Seiring dengan perkembangan revolusi digital, pengkhususan terhadap sesuatu bidang kerjaya seharusnya diperluaskan kepada pendekatan rentasan pelbagai bidang kerjaya yang dapat memenuhi keperluan tenaga kerja masa depan.

Dalam konteks ini, pendidikan perlu memberi fokus kepada pembinaan insan yang menyeluruh serta bersedia untuk berhadapan isu dan cabaran sejagat.

Susulan itu, peranan sekolah, komuniti dan ibu bapa perlu disemak semula dan diterjemahkan dalam bentuk baharu yang bersesuaian dengan perkembangan teknologi digital hari ini.

Persoalannya, apakah bentuk kerjasama yang diharapkan oleh pihak sekolah dan guru terhadap ibu bapa dan komuniti? Adakah ia masih seperti sebelum ini atau memerlukan satu wahana baharu? Di pihak ibu bapa pula, adakah kerjasama ini satu bebanan atau amanah?

Ibu bapa adalah individu penting di dalam setiap aktiviti pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak baik di rumah mahupun di sekolah.

Pembabitan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran anak-anak akan secara langsung membantu perkembangan mereka khususnya dalam aspek kognitif, emosi, jasmani dan sahsiah.

Namun, tidak dapat dinafikan terdapat segelintir ibu bapa yang berpendapat bahawa mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan adalah tugas pihak guru dan sekolah sahaja.

Sebenarnya, perkembangan pendidikan anak-anak perlu diberi perhatian khusus kerana prosesnya bermula sejak mereka masih kecil dan tentu sekali ia bermula daripada ibu bapa.

Pandemik COVID-19 menyaksikan peranan dan tanggungjawab pendidikan formal tidak hanya terletak kepada pihak sekolah sebaliknya juga komitmen ibu bapa.

Perubahan persekitaran pendidikan ini secara tidak langsung memperkembangkan idea pendidikan di rumah (homeschooling) yang semakin mendapat tempat di hati ibu bapa. Idealisme pendidikan di rumah terus berkembang dengan memperlihatkan bahawa pendidikan anak-anak adalah amanah dan tanggungjawab yang seharusnya dipikul oleh setiap ibu bapa.

Tidak dapat dinafikan bahawa idealogi pendidikan di rumah memerlukan komitmen ibu bapa sepenuhnya dalam proses mendidik anak-anak sewaktu sesi persekolahan arus perdana. Ini bermakna salah seorang, ibu atau ayah sahaja yang bekerja, manakala seorang lagi akan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap perancangan pembelajaran anak-anak.

Namun, hal itu tidak demikian dengan situasi dan fenomena hari ini yang dilanda pandemik COVID-19, di mana ibu bapa mempunyai komitmen terhadap pekerjaan selain turut bertanggungjawab terhadap pendidikan anak-anak sepenuhnya.

Persoalannya, apakah bentuk kerjasama pintar yang seharusnya digerakkan oleh pihak sekolah dan ibu bapa dalam sistem pendidikan hari ini ? Adakah adaptasi dan penyesuaian peranan ibu bapa dalam bentuk pendidikan di rumah perlu diterjemahkan dalam persekolahan arus perdana?

Perkembangan teknologi digital mutakhir turut membentuk persekitaran pendidikan baharu hari ini. Namun demikian, kepentingan pembabitan ibu bapa dalam proses pendidikan anak-anak masih sama.

Kerjasama ibu bapa, guru dan komuniti dapat membentuk perwatakan serta jati diri anak-anak. Tambahan pula, kerjasama erat pihak sekolah dengan ibu bapa dapat memperkukuhkan nilai serta adab berbahasa yang diterapkan oleh keluarga sehingga ke sekolah. Kerjasama ini juga amat penting bagi seorang guru untuk merancang dan menyediakan aktiviti selain dapat menarik perhatian mereka bersesuaian dengan nilai juga kepercayaan keluarga serta komuniti.

Selain itu, kerjasama ibu bapa dengan pihak sekolah secara tidak langsung meningkatkan lagi kefahaman mereka terhadap proses pembelajaran anak-anak di sekolah.

Hari ini, dalam mencapai hasil pembelajaran yang maksimum dan menyediakan anak-anak dengan persekitaran pembelajaran kondusif, ibu bapa perlu memahami keperluan mereka yang berbeza-beza dalam proses belajar.

Ibu bapa sebagai pemegang amanah dalam pendidikan anak-anak seharusnya tidak hanya bertindak sebagai penyedia keperluan asas pendidikan seperti pakaian, alatan pembelajaran dan buku-buku secara fizikal, sebaliknya perlu juga berperanan sebagai guru dan pembimbing kepada anak-anak dalam proses pembelajaran.

Tugas dan amanah mendidik anak-anak khususnya dalam persekitaran digital hari ini tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah.

Bentuk kerjasama ibu bapa dan sekolah dalam pembelajaran anak-anak seharusnya menjangkaui peranan sebagai penyampai ilmu dan penyedia keperluan pembelajaran. Antaranya, manfaatkan kepelbagaian perkembangan teknologi hari ini, dengan mewujudkan pelbagai saluran komunikasi berkesan antara ibu bapa dengan pihak sekolah dan guru.

Keterlibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak secara langsung membolehkan guru serta ibu bapa akan lebih bekerjasama untuk menyediakan pelbagai medium pembelajaran serta sumber pembelajaran yang bersesuaian untuk membantu anak-anak ini menguasai pembelajaran.

Sesungguhnya ruang dan peluang kerjasama yang wujud dalam persekitaran pembelajaran hari ini seharusnya diterima baik oleh ibu bapa sebagai pelengkap kepada amanah yang dipertanggungjawabkan berbanding sebagai satu bebanan.

Kerjasama ibu bapa terhadap pembelajaran anak-anak baik di rumah mahupun di sekolah juga secara langsung dapat meningkatkan kebolehan seseorang kanak-kanak dari segi kognitif, emosi, fizikal, rohani dan sahsiah.

Berdasarkan pelbagai model pembabitan ibu bapa yang dibincangkan di atas, terdapat beberapa elemen utama bentuk kerjasama ibu bapa-guru sekolah dapat disimpulkan dalam memastikan matlamat utama sesebuah pendidikan. Antaranya gaya keibubapaan, komunikasi, kesukarelawan, kepimpinan dan kolaborasi dengan komuniti.

Namun jika diteliti dan diperhalusi, persoalannya adakah elemen ini masih relevan dalam usaha kita menerajui pendidikan berkualiti bertaraf global?

Perlukah diperhalusi bentuk kerjasama ibu bapa-guru-sekolah dalam menyediakan landskap pendidikan Revolusi Industri 4.0? Atau kita masih lagi bertarik tolak mengenai peranan dan tanggungjawab ibu bapa-guru dan sekolah-komuniti dalam pembelajaran anak-anak?

Pendidikan anak-anak dalam landskap pendidikan digital sesungguhnya memerlukan kerjasama sepenuhnya antara ibu bapa dan guru (sekolah) yang mana ia secara langsung membantu perkembangan kanak-kanak.

Penulis adalah Pensyarah Kanan di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya

Sumber : https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2021/04/811124/pendidikan-norma-baharu-beban-atau-amanah