Sebagai rakan pintar kepada sistem pendidikan anak-anak ibu bapa seharusnya menyedari aspirasi mereka mempengaruhi aspirasi sekolah.

Hal itu tentu saja disebabkan anak-anak terbentuk mengikut acuan dalam sesebuah keluarga. Ibu bapa sebagai model utama di dalam sesebuah keluarga lazimnya menjadi ikutan kepada anak-anak dalam membentuk jati diri masing-masing.

Kejayaan sesebuah keluarga menunjukkan terdapat hubungan kuat antara pembabitan ibu bapa yang positif dengan kejayaan anak-anak di sekolah terutama dari segi peningkatan pencapaian akademik murid, keupayaan kendiri, tingkah laku dan kehadiran murid-murid yang baik ke sekolah.

Corak pembabitan ibu bapa banyak tertumpu kepada tahap awal persekolahan dan sekolah rendah anak-anak. Didapati ibu bapa terbabit secara langsung dalam usaha;

- Gambar hiasan

i) memastikan anak-anak mereka bekerja keras untuk berjaya di sekolah

ii) memastikan anak-anak mereka berkebolehan membaca, belajar matematik dan mampu memberi respon secara verbal

iii) ibu bapa mengambil tahu mengenai kerja sekolah anak-anak mereka iv) aktiviti sekolah yang memberi kesan kepada jangkaan secara realistik terhadap pencapaian anak-anak mereka.

Hasil kajian menunjukkan kemampuan anak-anak serta teknik yang diamalkan oleh ibu bapa ketika membantu mereka membuat kerja rumah akan mendorong anak berjaya dalam akademik dan kokurikulum.

Dengan kata lain, sokongan ibu bapa ini lebih kepada peranan mereka di rumah untuk memastikan adanya kesinambungan pembelajaran yang berlaku di sekolah juga akan berlaku ketika mereka berada di rumah.

Pembabitan ibu bapa tidak hanya tertumpu kepada komunikasi antara ibu bapa melalui telefon atau surat-menyurat sebaliknya kehadiran ibu bapa ke sekolah, perjumpaan ibu bapa-guru, bantuan mengajar tugasan sekolah, pembelajaran di rumah, penyertaan ibu bapa dalam membuat keputusan dan perancangan aktiviti sekolah juga diperlukan.

Kajian lalu jelas menunjukkan bahawa semakin kerap ibu bapa membabitkan diri dalam pendidikan anak-anak semakin bermanfaat dan memberi impak positif kepada pencapaian akademik anak-anak.

Namun, kebanyakan ibu bapa lebih banyak memberi tumpuan dalam pendidikan anak-anak pada tahap prasekolah dan ketika di sekolah rendah. Pembabitan ibu bapa dalam pelajaran anak-anak semakin berkurang apabila mereka berada di sekolah menengah.

Pelbagai alasan diberikan oleh ibu bapa termasuklah kurikulum di peringkat menengah dianggap mencabar, anak-anak sudah boleh berdikari selain faktor keluarga seperti tumpuan lebih diberikan kepada anak-anak yang masih kecil.

Apapun alasan yang diberikan tanggungjawab kita sebagai ibu dan bapa tidak boleh dilepaskan seratus peratus kepada orang lain atau kepada pihak sekolah sahaja. Bebanan mengasuh dan mendidik adalah tugas kita sebagai ibu bapa dan disokong serta dibantu oleh guru-guru di sekolah. Ia merupakan amanah dan ia bukan satu bebanan.

Tanggungjawab bersama perlu digerakkan supaya sekolah mampu menghasilkan modal insan yang berketerampilan bagi menghadapi dunia baharu yang serba pantas, keadaan yang tidak menentu, kompleks dan kabur justeru pastinya ia tidak dianggap sebagai bebanan.

Pensyarah Jabatan Pengurusan Pendidikan, Perancangan dan Polisi Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya

Sumber : https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2021/04/811113/ibu-bapa-sebagai-rakan-pintar-pendidikan-anak